logo

Zapytaj specjalistę

Euro 5 – co to znaczy?

Euro 5 to europejski standard emisji spalin. To ekologiczne rozwiązanie wymaga m.in. montażu filtru cząstek stałych we wszystkich samochodach na terenie Unii Europejskiej, a także systemów wtórnej obróbki spalin, pozwalających na zmniejszenie emisji gazów tlenku azotu. Nasze pojazdy dostosowane są do europejskich wymogów – dla Państwa wygody staramy się konsekwentnie wprowadzać coraz to nowsze rozwiązania technologiczne.